ภาพอื่น ๆ ในกิจกรรม


รูปภาพ :: ถวายภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร / FOOD FOR MONKS AND NOVICES

  [31/10/2564,14:09:02] เปิดดูทั้งหมด :: 698 ครั้ง