ภาพอื่น ๆ ในกิจกรรม


รูปภาพ :: ภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร (FOOD FOR MONKS AND NOVICES)

  [07/02/2562,12:06:26] เปิดดูทั้งหมด :: 339 ครั้ง