ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

 1. เพื่อการศาสนาศึกษา
 2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
 3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
 4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

THE PURPOSES

 1. Religious education,
 2. Food for monks and novices,
 3. Construction and renovation of religious places or buildings,
 4. Public interest,
 5. Non-political involvement

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้13ครั้ง
เมื่อวานนี้76ครั้ง
เดือนนี้2,451ครั้ง
ทั้งหมด379,426ครั้ง

ติดต่อ/Contact

การบริจาคตั้งทุนและเพิ่มทุน

 1. ติดต่อและสอบถามที่พระเทพสิงหวราจารย์, ดร. ประธานกรรมการพระสิงห์มูลนิธิ, เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เลขที่ 2 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1883-8752, 08-7175-5739
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เงินฝาก ชื่อบัญชี พระสิงห์มูลนิธิ ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูเชียงใหม่ เลขที่ 540-0-08824-4
 3. สืบหาข้อมูลได้ที่ 08-7175-5739 www.psf-cm-th.com มูลนิธิพระสิงห์ วรมหาวิหาร

Donations for fund raising and organizational funds

 1. For information, please contact PhraThepSinghaVarajarn, Dr.The Chairman of Phrasingh Foundation, The abbot of Phrasingh Woramahawiharn Temple 2 Sam Lan Road, Phrasingh Sub-district, Muang District, Chiang Mai Province 50200 Mobile : 08-1883-8752, 08-7175-5739
 2. Transfer money into saving account, Account name : Phrasingh Foundation, Krung Thai Bank, Pratu Chiang Mai branch, Account number 540-0-08824-4
 3. Information : www.psf-cm-th.com Phrasingh Foundation, 08-7175-5739


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027