ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

THE PURPOSES

  1. Religious education,
  2. Food for monks and novices,
  3. Construction and renovation of religious places or buildings,
  4. Public interest,
  5. Non-political involvement

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้10ครั้ง
เมื่อวานนี้76ครั้ง
เดือนนี้2,448ครั้ง
ทั้งหมด379,423ครั้ง

การดำเนินงานพระสิงห์มูลนิธิ

รายงานกิจการพระสิงห์มูลนิธิ

ลำดับ รายการ วันที่โพส
1 เพื่อสาธารณะกุศล (PUBLIC INTEREST) บริจาคให้ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 8,387 บาท (แปดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ปี พ.ศ. 2564   31 ต.ค. 2564
2 บูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนสถาน (CONSTRCTION AND RENOVATION OF RELIGIOUS PLACE OR BUILDING) บริจาคก่อสร้างวิหารวัดพระครู ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8,387 บาท (แปดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ปี พ.ศ. 2564   31 ต.ค. 2564
3 ถวายภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร (FOOD FOR MONKS AND NOVICES) บริจาคถวายภัตตาหารพระภิกษุ - สามเณร จำนวน 8,387 บาท (แปดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ปี พ.ศ. 2564   31 ต.ค. 2564
4 กิจกรรมศาสนศึกษา/ FACILITATION FOR RELIGIOUS EDUCATION บริจาคให้โรงเรียนธรรมราชศึกษา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8,387 บาท (แปดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ปี พ.ศ. 2564   31 ต.ค. 2564

ทั้งหมด 4 รายการ

รายงานสอบบัญชีรับอนุญาต

ลำดับ รายการ วันที่โพส
1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   31 ต.ค. 2564

ทั้งหมด 1 รายการ© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027