ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

 1. เพื่อการศาสนาศึกษา
 2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
 3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
 4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

THE PURPOSES

 1. Religious education,
 2. Food for monks and novices,
 3. Construction and renovation of religious places or buildings,
 4. Public interest,
 5. Non-political involvement

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้5ครั้ง
เมื่อวานนี้76ครั้ง
เดือนนี้2,443ครั้ง
ทั้งหมด379,418ครั้ง

สรุปรายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

 1. รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

รวมทั้งหมด 62 รายการ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบเสร็จรับเงิน จำนวนเงิน วันที่ หมายเหตุ
1 นายวัชรินทร์ โรจนวัชรมนตรี 006/011 1,000 1 ม.ค. 2565
2 นางลัดดา ชุติธรรมวัฒน์ 006/012 2,000 2 ม.ค. 2565
3 นางรุ่งรัตน์ วัชระธนกิจ 006/013 3,000 2 ม.ค. 2565
4 นางเปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ 006/014 2,100 3 ม.ค. 2565
5 นายเศกสิทธิ์ ดอกไม้แก้ว 006/015 3,000 10 ม.ค. 2565
6 นางศรีนันท์ บุญเป็ง,นางสาวปาริฉัตร-รัชนีรรณ ศรีชู 006/016 1,000 17 ม.ค. 2565
7 พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. 006/017 1,000 17 ม.ค. 2565
8 คุณพ่อชนัย คุณแม่โสพรรณ, คุณภูวดล คุณศิรินันท์ ด.ญ.กุลนิษฐ์ นันทยา 006/018 2,000 30 ม.ค. 2565
9 คุณครรชิต คุณวรรณา ปฐมเนติกุล 006/019 1,000 4 ก.พ. 2565
10 คุณสมยศ ศรลัมพ์ 006/020 1,000 4 ก.พ. 2565
11 พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี 006/021 1,000 4 ก.พ. 2565
12 นายสุชาติ นางวีณา ศรีสมบูรณ์ 006/022 2,000 16 ก.พ. 2565
13 พ่อใส่ แม่ศรีนวล นามอ้าย พร้อมลูกหลาน 006/023 200 16 ก.พ. 2565
14 คุณครูสุภี ไตรเดช 006/024 1,000 18 ก.พ. 2565
15 พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี 006/025 1,000 3 มี.ค. 2565 โอนผ่านธนาคาร
16 คุณสมยศ ศรลัมพ์ 006/026 1,000 3 มี.ค. 2565 โอนผ่านธนาคาร
17 นางสาวกมลพร อุ่ยรุ่งโรจน์ 006/027 10,000 5 มี.ค. 2565
18 อ.สุรัตน์ เหล็กงาม และครอบครัว 006/028 500 5 มี.ค. 2565
19 นางสาวมยุรี นิมิตสิทธิชัย, นายวุฒิศุภกร นิมิตสิทธิชัย 006/029 500 9 มี.ค. 2565
20 นายนพพล ขันพล 006/030 1,000 9 มี.ค. 2565
21 พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. 006/031 5,000 9 มี.ค. 2565
22 คุณภัสรา นิธิพงษ์วนิช 006/032 10,000 10 มี.ค. 2565
23 คุณพราพร นิธิพงษ์วนิช 006/033 1,000 10 มี.ค. 2565
24 คุณวราพร ศรีวราพงศ์ 006/034 500 10 มี.ค. 2565
25 คุณวรนุช จิตตาลาน 006/035 5,000 13 มี.ค. 2565
26 นายเกริก จิตตาลาน 006/036 5,000 13 มี.ค. 2565
27 คุณศันสนีย์ ปัญญาปฏิภาณ 006/037 10,000 17 มี.ค. 2565 เช็คธนาคาร
28 คุณแม่แก้วนา เขื่อนเพชร พร้อมด้วยบุตรหลานทุกคน 006/038 100,000 19 มี.ค. 2565
29 นางสาวมยุรี นิมิตสิทธิชัย,นายวุฒิศุภกร นิมิตสิทธิชัย 006/039 500 1 เม.ย. 2565
30 พระครูวินัยธรชัชวาล ชวนปญฺโญ 006/040 5,000 6 เม.ย. 2565
31 คุณแม่ชัชวดี คุณารักษ์ 006/041 5,500 6 เม.ย. 2565 โอนผ่านธนาคาร
32 นางสาวมลฤดี ภาคสุข 006/042 5,000 6 เม.ย. 2565 โอนผ่านธนาคาร
33 คุณสมยศ ศรลัมพ์ 006/043 1,000 6 เม.ย. 2565 โอนผ่านธนาคาร
34 พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี 006/044 1,000 6 เม.ย. 2565 โอนผ่านธนาคาร
35 อ.สมศักดิ์ ดร.ไพเราะ,นาวสาวพัชรวดี,นางสาวสิริวิภา สุวภาพ 006/045 2,000 6 เม.ย. 2565
36 คุณอำพรศรี บุพการะกุล 006/046 2,000 24 เม.ย. 2565
37 พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี 006/047 1,000 5 พ.ค. 2565 โอนผ่านธนาคาร
38 คุณสมยศ ศรลัมพ์ 006/048 1,000 5 พ.ค. 2565 โอนผ่านธนาคาร
39 นางสาวมยุรี นิมิตสิทธิชัย,นายวุฒิศุภกร นิมิตสิทธิชัย 006/049 500 8 พ.ค. 2565
40 พ่อใส่ แม่ศรีนวล นามอ้าย พร้อมลูกหลาน 006/050 200 8 พ.ค. 2565
41 นายทรงศักดิ์ วัฒนพูน 007/001 5,000 15 พ.ค. 2565
42 นางสาวพิมพ์สาย ธรรมนิจกุล 007/002 2,000 15 พ.ค. 2565
43 คุณแม่ฉัตร โตทศ และลูกหลาน 007/003 300 15 พ.ค. 2565
44 คุณพ่ออิ่ม คุณแม่หั้ว บัวทอง พร้อมลูกหลาน 007/004 700 15 พ.ค. 2565
45 คุณแม่โสพรรณ นันทยา,คุณภูวดล คุณศิรินันท์ ด.ญ.กุลนนิษฐ์ นันทยา 007/005 3,000 21 พ.ค. 2565
46 นายอรรณพ ก่อเจริญชัย และญาติมิตร 007/006 10,000 23 พ.ค. 2565
47 คุณครูสุภี ไตรเดช 007/007 500 23 พ.ค. 2565
48 นายสมมาตย์ - นางสว่างจิต สกนธ์กุล พร้อมลูกหลาน 007/008 20,000 30 พ.ค. 2565
49 พระครูวิธานวรกิจ (สงวน ฟูน้อย) 007/009 5,000 1 มิ.ย. 2565
50 พระมหาพนมกรณ์ ฐิตเมธี 007/010 5,000 2 มิ.ย. 2565
51 นายทรงศักดิ์ วัฒนพูน 007/011 2,000 7 มิ.ย. 2565
52 นางสาวมยุรี นิมิตสิทธิชัย,นายวุฒิศุภกร นิมิตสิทธิชัย 007/012 500 7 มิ.ย. 2565
53 พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี 007/013 1,000 8 มิ.ย. 2565 โอนผ่านธนาคาร
54 คุณสมยศ ศรลัมพ์ 007/014 1,000 8 มิ.ย. 2565 โอนผ่านธนาคาร
55 คุณอรณ ว่องเวศน์ 007/015 1,000 10 มิ.ย. 2565
56 คุณศันสนีย์ ปัญญาปฏิภาณ 007/016 1,000 14 มิ.ย. 2565
57 พระครูปลัดเดช กิตฺติสทฺโท (ทรงจิต) 007/017 5,000 15 มิ.ย. 2565
58 พระครูวิทศาสนาทร, ผศ.ดร. 007/018 1,000 22 มิ.ย. 2565
59 พ่อใส่ แม่ศรีนวล นามอ้าย พร้อมลูกหลาน 007/019 200 22 มิ.ย. 2565
60 นายสงวน ชุติธรรมวัฒน์ 007/020 1,000 27 มิ.ย. 2565
61 ครอบครัวครูปราจิณ สัตยมงคล 007/021 2,000 28 มิ.ย. 2565
62 นายนพพล ขันพล 007/022 1,500 28 มิ.ย. 2565


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027